3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Jezus jako człowiek

03/03/24 Robert Olejnik
Wykorzystaj więc, Drogi Homileto, tę okazję i opowiedz o człowieczeństwie Jezusa. O tym, jak wpadł w smutek i żal po śmierci Łazarza. I o kilku innych ludzkich emocjach Chrystusa.