3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

On jest Światłem

03/03/24 Sebastian Pieczeniak SSCC
Kim dla mnie jest Bóg i jaka jest moja z Nim relacja? Ja sam – jak szanuję siebie? Jak traktuję drugiego człowieka? Bóg przypomina nam, że każdy nałóg prowadzi do zniewolenia i nierzadko przyczynia się do ludzkiego grzechu, osłabienia człowieka i relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem.