3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Zadanie na całe życie

03/03/24 Monika Zuber
Sprzątać można bałagan w domu, ale też porządkować można własne myśli, poglądy, można też sprzątać w relacjach z innymi, lub zrobić porządek z wartościami. Wszystkie te rodzaje sprzątania wzbudzają emocje złości, ponieważ kosztują zmianę, wysiłek, wzbudzają smutek związany z pożegnaniem tego, co znajome i lęk przed nowym.