3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
14/04/24
W mowie Piotra jest wyraźny kontrast między działaniem człowieka, które doprowadza do śmierci Jezusa, a działaniem Boga, które prowadzi do zmartwychwstania Jezusa. Homilista ma więc wskazać słuchaczom, że Bóg może zrealizować najwyższe plany swojego miłosierdzia i sprawiedliwości wykorzystując nawet ludzką niesprawiedliwość i przemoc – może wyprowadzić dobro z najtrudniejszej sytuacji.
Sugestie słuchacza
14/04/24 Michał Bondyra
Jak wielka zatem świadomość była tych, którzy nie chcieli uwolnić Jezusa, a wybrali Barabasza? A jak to jest z naszymi wyborami dzisiaj? Jak często idziemy za głosem fałszywych autorytetów? Dlaczego tak się dzieje? Czy robimy to dla świętego spokoju? A może po to, żeby nie być wyalienowanym z idącego z prądem tłumu? Jak dziś mamy stawać po stronie Jezusa a nie Barabasza? Po stronie dobra a nie zła? Skąd czerpać do tego siłę, kiedy grozi nam nie tylko ostracyzm towarzyski, ale na przykład utrata pracy?
14/04/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
14/04/24 ks. Radosław Kacprzak
Dobrze jest także zauważyć istotne zaproszenie skierowane do nas w liturgicznej aklamacji przed Ewangelią. Jest to ważna prośba skierowana do Boga, aby pomógł nam nie tylko zrozumieć Pisma, ale także sercem doświadczyć tego, co On do nas mówi.
Homilia do dorosłych
14/04/24 ks. Konrad Sulmirski
Chociaż pewne wyobrażenia Apostołów o Jezusie i Jego królestwie legły w gruzach w chwili Jego śmierci, o tyle w momencie spotkania z Nim po zmartwychwstaniu odżyły one w zupełnie innej formie. Życie, które pozornie straciło sens, zyskało go na nowo. Wiara, która została zachwiana, stała się mocniejszą niż kiedykolwiek.
Homilia do młodzieży
14/04/24 ks. Wojciech Nowicki
Przypomnijcie sobie słowa potępienia, które słyszeliście w swoim życiu. Pewnie nie raz. Niekoniecznie od drugiego człowieka. Bliskiego czy dalekiego. Ale takie słowa, które sączyły się w waszym sercu. Może po kolejnej obietnicy, która nie została spełniona.