3 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Eucharystia miejscem objawienia się Zmartwychwstałego

14/04/24
W mowie Piotra jest wyraźny kontrast między działaniem człowieka, które doprowadza do śmierci Jezusa, a działaniem Boga, które prowadzi do zmartwychwstania Jezusa. Homilista ma więc wskazać słuchaczom, że Bóg może zrealizować najwyższe plany swojego miłosierdzia i sprawiedliwości wykorzystując nawet ludzką niesprawiedliwość i przemoc – może wyprowadzić dobro z najtrudniejszej sytuacji.
Opierając się na liturgii słowa, kaznodzieja ma doprowadzić do prawdziwego nawrócenia (pierwsze czytanie), które polega na przejściu od lęku, zmieszania i wątpliwości do radości, wiary i zdumienia (Ewangelia). Warto w tym miejscu podkreślić rolę Kościoła domowego, gdzie wspólna modlitwa oraz słuchanie i rozważanie Słowa Bożego pozwala odkryć Boże dary, które przekraczają ludzkie oczekiwania. Kto mówi: „znam Go”, jest zobowiązany do okazywania miłości w praktyce. Nie wystarczy dar otrzymać, trzeba go jeszcze wykorzystać dla dobra wspólnoty, w której żyje się na co dzień.
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.