3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Pogrzebane nadzieje?

14/04/24 ks. Konrad Sulmirski
Chociaż pewne wyobrażenia Apostołów o Jezusie i Jego królestwie legły w gruzach w chwili Jego śmierci, o tyle w momencie spotkania z Nim po zmartwychwstaniu odżyły one w zupełnie innej formie. Życie, które pozornie straciło sens, zyskało go na nowo. Wiara, która została zachwiana, stała się mocniejszą niż kiedykolwiek.