3 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Pokój dla wspólnego dobra

14/04/24 Danuta Szelejewska
Bycie świadkiem Jezusa to zadanie wymagające nie tylko wierności i odpowiedzialności, ale również szczególnej postawy. Święty Jan w swoim Pierwszym Liście podaje konkretne wskazówki: „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy” (1J 2,3-4).