4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
10/03/24
Jednym z elementów rodzących duchową wytrwałość jest wiara w wierność Boga, który ani się nie myli, ani nikogo zmylić nie może. To nieustanne powstawanie na wzór Chrystusa dźwigającego krzyż na Golgotę. To skupienie na celu, który choć wydaje się odległy, z łaski Boga staje się możliwy do osiągnięcia.
Sugestie słuchacza
10/03/24
Czy mamy przez to rozumieć, że podobnie jak z miedzianym wężem jest z krzyżem Chrystusa? Że krzyż, mimo że był uważany za znak hańby, jest symbolem ocalenia? Co w naszym życiu spełnia rolę jadowitych węży? Co jest jadem, który powoduje obumieranie duchowe? Czy krzyż jest antidotum na te nasze ukąszenia?
10/03/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
10/03/24 ks. Maciej Szczepaniak
Czy w czwartą niedzielę Wielkiego Postu nie powinniśmy samych siebie zapytać: czy znalazłem już w tym pokutnym okresie czas dla Jezusa? Czy znalazłem Jego? Czy rozmawiałem z Nim? Czy odpowiedziałem na zadane przez Niego pytania? Czy może ciągle oszukuję siebie, że przecież do Wielkanocy jest jeszcze trochę czasu, że jeszcze zdążę się przygotować, nawrócić? Czy Wielki Post w ogóle dla mnie się rozpoczął?
Homilia do dorosłych
10/03/24 ks. Piotr Winkler
Pan Bóg, mimo niewdzięczności, pychy człowieka, nie opuścił go, nie pozostawił samemu sobie. Już w Starym Testamencie „Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem” (2 Krn 36,15) Dlaczego tak?
Homilia do młodzieży
10/03/24 ks. Marek Piedziewicz
Jezus Chrystus nadal zmienia ludzkie życiorysy. W Ewangelii usłyszeliśmy fragment Jego rozmowy z Nikodemem. Już tak dawno temu Pan Jezus odmienił także jego życie. A dziś usłyszeliśmy jak powiedział, że trzeba w Niego wierzyć i pokochać Go, jak światło. Tu odnajdujemy drugi wniosek, który płynie ze słowa Bożego: Każdy człowiek potrzebuje bliskości Chrystusa, aby On był światłem naszego życia. Czy nie brzmi to zbyt abstrakcyjnie?