4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Człowiek w Kościele przez wiarę doświadcza zbawienia Bożego

10/03/24
Jednym z elementów rodzących duchową wytrwałość jest wiara w wierność Boga, który ani się nie myli, ani nikogo zmylić nie może. To nieustanne powstawanie na wzór Chrystusa dźwigającego krzyż na Golgotę. To skupienie na celu, który choć wydaje się odległy, z łaski Boga staje się możliwy do osiągnięcia.
Dlatego w myśleniu o przymierzu z Bogiem, które łamie jedynie człowiek, warto zwrócić uwagę wiernych na słowa: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22; Mk 13,13). Właśnie w tym tkwi wyjątkowość przymierza, że zostało zawarte raz, na zawsze, a w życiu katolika jest odnawiane co roku w Wigilię Paschalną. Odnowienie to poprzedza trud duchowego przygotowania na pustyni Wielkiego Postu. W jakiejkolwiek słabości, która odciąga człowieka wierzącego od postanowień przymierza, uczy się on wołać: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.