4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Grzech a miłosierdzie

10/03/24 ks. Piotr Winkler
Pan Bóg, mimo niewdzięczności, pychy człowieka, nie opuścił go, nie pozostawił samemu sobie. Już w Starym Testamencie „Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem” (2 Krn 36,15) Dlaczego tak?