4 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
21/04/24
Wprawdzie nie można powiedzieć, że relacja Syna Bożego z Ojcem jest identyczna z tą, jaka łączy Go jako Pasterza ze swymi owcami, jest ona jednak w pewnym sensie prawzorem zjednoczenia z własnym stadem, a jednocześnie motywem ich wzajemnej miłości.
Sugestie słuchacza
21/04/24 Szymon Bojdo
Czy potrafimy na przykład traktować innych z życzliwością, współczuciem, po prostu miłością taką, jaką obdarza nas Bóg? Czy w drugim człowieku potrafimy dostrzec podobieństwo do Boga i uznać, że nasz bliźni też jest jego dzieckiem? Można zadać sobie pytanie, jakim wobec siebie jesteśmy rodzeństwem, rodzeństwem dzieci Bożych i czego jeszcze brakuje, by świat rozpoznał w nas tę Bożą rodzinę.
21/04/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań biblijnych
Homilia do dorosłych
21/04/24 o. Marcin Wrzos OMI
To pokazuje, że dobry pasterz to ktoś, kto sam daje się prowadzić Bogu, przeżywa swoje upadki, ale i powstania, doświadcza miłosiernej miłości od Boga i stara się ją ukazywać przez służbę na rzecz innych – to też dopowiada w swoim liście, który słyszeliśmy, św. Jan Apostoł. Tyle Słowo – ono jest najważniejsze.
Homilia do dorosłych
21/04/24 ks. Arkadiusz Ksycki
Kolejną zastanawiającą rzecz stanowi sposób, w jaki Pasterz zostaje określony. Ewangelia mówi nam o Dobrym Pasterzu. Tekst grecki i tym razem wydaje się bardziej precyzyjny, używając nieco bardziej pociągającego przymiotnika kalos, co możemy przetłumaczyć jako piękny. Piękno Jezusa jest pociągające, budzi nasz podziw i zainteresowanie, skupia naszą uwagę.
Homilia do młodzieży
21/04/24
Jest sporo tekstów, w których młoda osoba nie wie, jak bardzo jest ważna. Prowadzi jakieś absolutnie niepotrzebne życie, z którego nic nie wynika, choć w żyłach ma krew królów, bohaterów, wojowników i stać ją na wielkie czyny. Sądzisz, że to bajka, albo przynajmniej coś niesamowicie dalekiego od ciebie? A to w całości o tobie.