4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Pod opieką Dobrego Pasterza

21/04/24 ks. Arkadiusz Ksycki
Kolejną zastanawiającą rzecz stanowi sposób, w jaki Pasterz zostaje określony. Ewangelia mówi nam o Dobrym Pasterzu. Tekst grecki i tym razem wydaje się bardziej precyzyjny, używając nieco bardziej pociągającego przymiotnika kalos, co możemy przetłumaczyć jako piękny. Piękno Jezusa jest pociągające, budzi nasz podziw i zainteresowanie, skupia naszą uwagę.