5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
17/03/24
Nasze zjednoczenie ze śmiercią Chrystusa powinno się aktualizować w naszym codziennym życiu przez umartwienie. Taki jest sens chrześcijańskiej ascezy, która w okresie Wielkiego Postu, a zwłaszcza jego schyłku, stawia nam szczególne wymagania. Chodzi o skuteczne uśmiercanie (umartwić równa się uczynić martwym) „uczynków ciała”, czyli tego wszystkiego, co jest wynikiem naszych grzesznych skłonności.
Sugestie słuchacza
17/03/24 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym, aby kaznodzieja podjął refleksję nad fragmentem z drugiego czytania o tym, że Jezus zanosił prośby „do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości”. Ulec, to zgodzić się na czyjąś wolę, poddać się jej, czy wobec tego Jezus, znając plan Ojca, mógł się go lękać? Po ludzku rozumując, Jezus prosił o wybawienie od śmierci…
17/03/24
Komentarz do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
17/03/24 ks. Jurand Żelisławski
Eucharystia jest właśnie odpowiedzią na to wołanie, na tę prośbę płynącą prosto z serca, na to pragnienie, które wciąż obecne jest w ludzkiej duszy – „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. To właśnie we Mszy św. możemy doświadczyć na różne sposoby obecności Jezusa Chrystusa na świecie, w Kościele i w swoim własnym życiu. Obecności prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej.
Homilia do dorosłych
17/03/24 ks. Krzysztof Karwatka
Nie bez powodu pojawia się tutaj obraz ziarna pszenicy. Ten pozornie niepotrzebny fragment ukazuje wielką tajemnicę. Zwykłe ziarno, które odpowiada na wiele pytań. Jest kilka scenariuszy które mogą wydarzyć się z ziarnem. Może zostać zjedzone przez ptaki, zmielone na mąkę i może też wpaść w ziemię.
Homilia do młodzieży
17/03/24 s. Arletta Ziółkowska
Często w Kościele słyszymy słowa o umartwianiu się. To właśnie nic innego jak zadanie śmierci temu, co w nas złe i grzeszne. Pomaga nam w tym sakrament pokuty, gdzie wyznajemy nasze grzechy. Z takiej śmierci rodzi się życie, prawdziwe życie, Boże życie.