5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Obietnica

17/03/24 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym, aby kaznodzieja podjął refleksję nad fragmentem z drugiego czytania o tym, że Jezus zanosił prośby „do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości”. Ulec, to zgodzić się na czyjąś wolę, poddać się jej, czy wobec tego Jezus, znając plan Ojca, mógł się go lękać? Po ludzku rozumując, Jezus prosił o wybawienie od śmierci…