5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Obumieranie ziarna

17/03/24 s. Arletta Ziółkowska
Często w Kościele słyszymy słowa o umartwianiu się. To właśnie nic innego jak zadanie śmierci temu, co w nas złe i grzeszne. Pomaga nam w tym sakrament pokuty, gdzie wyznajemy nasze grzechy. Z takiej śmierci rodzi się życie, prawdziwe życie, Boże życie.