5 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
28/04/24
Jezus mówi dziś do nas: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Na tym świecie można zapewne uczynić bardzo wiele bez Jezusa. Pozostanie jednak zawsze pytanie: Jaki sens ma to wszystko, czego bez więzi z Nim w życiu dokonujemy?
Sugestie słuchacza
28/04/24 Anna Lipczyńska
Zachęcam kaznodzieję do podjęcia próby zmierzenia się z tematem wizji szczęśliwego życia na ziemi lub raczej naszych marzeń, aby się tutaj dobrze urządzić. A jeśli wszystko jest inaczej, niż chcieliśmy, jeśli tak bardzo się staraliśmy i nic z tego nie wyszło – mamy pretensje do Pana Boga, obrażamy się, gniewamy lub wątpimy w Bożą Opatrzność.
28/04/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
28/04/24 ks. Marcin Chudzik
Dzisiaj Jezus jasno podpowiada odpowiedź - jeśli On jest krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami i musimy pozostać przywiązani do Niego, abyśmy mogli przynosić owoce.
Homilia do dorosłych
28/04/24 ks. Zbigniew Kosik
Kolejna wielkanocna niedziela staje się okazją do głębszej refleksji przed zbliżającym dniem pojawienia się Ducha Świętego. Zanim przyjdzie Pocieszyciel, wpierw warto odkryć bogactwo własnej siły przekonania. Powszechnie wiadomo bowiem, że nie przekona nikogo ten, kto sam nie jest osobiście przekonany.
Homilia do młodzieży
28/04/24 s. Urszula Kłusek SAC
Nie człowiek, ale Bóg zawsze i w każdych okolicznościach jest sprawcą i dawcą wszelkiego dobra. My, naprawdę nic nie możemy uczynić dobrego bez Boga. I zarówno wierzący, jak i niewierzący czyni dobro, kocha i służy, tylko i aż dlatego, że Bóg go do tego uzdalnia i daje siłę.