5 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę

28/04/24 s. Urszula Kłusek SAC
Nie człowiek, ale Bóg zawsze i w każdych okolicznościach jest sprawcą i dawcą wszelkiego dobra. My, naprawdę nic nie możemy uczynić dobrego bez Boga. I zarówno wierzący, jak i niewierzący czyni dobro, kocha i służy, tylko i aż dlatego, że Bóg go do tego uzdalnia i daje siłę.