5 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Wizja szczęśliwego życia

28/04/24 Anna Lipczyńska
Zachęcam kaznodzieję do podjęcia próby zmierzenia się z tematem wizji szczęśliwego życia na ziemi lub raczej naszych marzeń, aby się tutaj dobrze urządzić. A jeśli wszystko jest inaczej, niż chcieliśmy, jeśli tak bardzo się staraliśmy i nic z tego nie wyszło – mamy pretensje do Pana Boga, obrażamy się, gniewamy lub wątpimy w Bożą Opatrzność.