Niedziela Palmowa

Sugestie programowe
24/03/24
Kościół przemieniony przez Misterium Paschalne i zapatrzony w odkupieńczą śmierć Chrystusa potrafi widzieć w Bogu najlepszego Ojca, który jest Miłością. Potrafi zaufać Bożej mądrości i zrezygnować tym samym z polegania jedynie na własnym rozumie, powtarzając za Jezusem: „Nie to, co ja chcę, ale to, czego Ty chcesz”.
Sugestie słuchacza
24/03/24 Rafał Bernard
Słowo podkreśla człowieczeństwo Chrystusa, a jednocześnie wskazuje na Jego bardzo bliską więź z Ojcem. Pan Bóg obdarza, pobudza, otwiera, wspomaga, wywyższa, a Chrystus słucha, przyjmuje, nie opiera się, nie ucieka przed trudnościami, uniża się, staje się sługą.
24/03/24
Komentarze do czytań niedzielnych
24/03/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wśród witających Pana Jezusa były także dzieci. Ze zdziwieniem patrzyły na swoich rodziców. Gdy dzieci zobaczyły rozradowane i szczęśliwe twarze ich mamy i taty, krewnych i przyjaciół, to ta radość udzieliła się im także. One również brały do ręki zielone palmowe gałązki i wołały „Hosanna!”.