Niedziela Palmowa
Sugestie programowe

„Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki” (kolekta)

24/03/24
Kościół przemieniony przez Misterium Paschalne i zapatrzony w odkupieńczą śmierć Chrystusa potrafi widzieć w Bogu najlepszego Ojca, który jest Miłością. Potrafi zaufać Bożej mądrości i zrezygnować tym samym z polegania jedynie na własnym rozumie, powtarzając za Jezusem: „Nie to, co ja chcę, ale to, czego Ty chcesz”.
Wierzący mają także „odtwarzać” w sobie śmierć Pana: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4,10). To „nieustanne konanie” jest drogą do zmartwychwstania i chwały, a oznacza codzienne umieranie dla grzechu. Nie własną mocą, ale mocą łaski Chrystusa. Nauka płynąca z tej męki to także zaproszenie dla Kościoła do głębokiego zjednoczenia z misją i życiem Jezusa. „Razem z zaproszeniem: naśladuj Mnie – Jezus nie mówi swoim uczniom wyłącznie: weź Mnie jako wzorzec, ale również: uczestnicz w moim życiu i moich wyborach, poświęć razem ze Mną swoje życie dla miłości Boga i braci. W ten sposób Chrystus otwiera przed nami drogę życia, która, niestety, nieustannie jest zagrożona przez drogę śmierci” (Jan Paweł II).
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.