Niedziela Palmowa
Sugestie słuchacza

Jak przyjąć Słowo?

24/03/24 Rafał Bernard
Słowo podkreśla człowieczeństwo Chrystusa, a jednocześnie wskazuje na Jego bardzo bliską więź z Ojcem. Pan Bóg obdarza, pobudza, otwiera, wspomaga, wywyższa, a Chrystus słucha, przyjmuje, nie opiera się, nie ucieka przed trudnościami, uniża się, staje się sługą.