Poniedziałek Wielkanocny

Sugestie słuchacza
01/04/24 Anna Lipczyńska
Proponuję, aby dzisiejszą homilię zbudować na „odkryciu”, które jak wiemy, wcale odkryciem nie jest, że jak świat światem nic się pod tym względem nie zmieniło: kłamstwo prowadzi wojnę z prawdą.
Homilia do dorosłych
01/04/24 ks. Radosław Rychlik
Skoncentrowani na Chrystusie zwyciężającym śmierć nie zauważamy jej nieobecności. Podążamy za niewiastami, które przyszły skoro świt, aby namaścić ciało Zmarłego. Dlaczego jej z nimi nie ma? Jesteśmy świadkami spotkania Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Lecz czy pierwszą osobą, z którą powinien się spotkać Syn Boży po powstaniu z grobu nie powinna być Ona?
Homilia do dorosłych
01/04/24 ks. Robert Klemens COr
Chociaż może to dziwnie zabrzmieć, to nie brakuje dziś chrześcijan, którzy nie przyjmują albo nie potrafią uwierzyć w fakt zmartwychwstania Jezusa, także wśród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Zdawałoby się, że to co jest fundamentem wiary nie powinno być kwestionowane, ale cały czas dla wielu opowieść o wykradzionym ciele Jezusa jest dobrym wytłumaczeniem i usprawiedliwieniem niewiary.
Homilia do dzieci
01/04/24 ks. Andrzej Muńko
Wprowadzamy dzieci w dzisiejszą Dobrą Nowinę. Podkreślamy, że dziś zobaczymy jak można się zachować dowiadując się o zmartwychwstaniu. Najpierw przedstawiamy zachowanie niewiast. Prosimy, aby dzieci opowiedziały to, co dotyczy niewiast, a znalazło się w Ewangelii.