Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Pewność Maryi

01/04/24 ks. Radosław Rychlik
Skoncentrowani na Chrystusie zwyciężającym śmierć nie zauważamy jej nieobecności. Podążamy za niewiastami, które przyszły skoro świt, aby namaścić ciało Zmarłego. Dlaczego jej z nimi nie ma? Jesteśmy świadkami spotkania Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Lecz czy pierwszą osobą, z którą powinien się spotkać Syn Boży po powstaniu z grobu nie powinna być Ona?