Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dzieci

Pokonał śmierć

01/04/24 ks. Andrzej Muńko
Wprowadzamy dzieci w dzisiejszą Dobrą Nowinę. Podkreślamy, że dziś zobaczymy jak można się zachować dowiadując się o zmartwychwstaniu. Najpierw przedstawiamy zachowanie niewiast. Prosimy, aby dzieci opowiedziały to, co dotyczy niewiast, a znalazło się w Ewangelii.