Poniedziałek Wielkanocny
Sugestie słuchacza

Prawda i fake news

01/04/24 Anna Lipczyńska
Proponuję, aby dzisiejszą homilię zbudować na „odkryciu”, które jak wiemy, wcale odkryciem nie jest, że jak świat światem nic się pod tym względem nie zmieniło: kłamstwo prowadzi wojnę z prawdą.