Wielki Czwartek

28/03/24
Warto uświadomić uczestnikom celebracji, że na miłość objawioną w Misterium Paschalnym i w Eucharystii człowiek, po ludzku patrząc, nie zasługuje. Mogą to obrazować słowa wypowiedziane przez św. Piotra: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Bóg jednak pierwszy wychodzi z inicjatywą. Przekazuje nam miłość jako bezinteresowny dar. Aby ją przyjąć, potrzeba pozwolić „umyć sobie nogi”, czyli wybrać postawę pokory i wyzbyć się samowystarczalności.
Sugestie słuchacza
28/03/24 Sławomir Zatwardnicki
W jaki sposób uczniowie – wszyscy z wyjątkiem Judasza – stali się czyści? Czy sama obecność przy Jezusie, pójście za Nim i słuchanie Jego słowa, i przede wszystkim przyjęcie Dobrej Nowiny wiarą, już uczyniła ich czystymi? Jakoś trudno pogodzić tę czystość z tym, co wydarzy się niebawem – z zaparciem się Piotra i ucieczką Apostołów. Czyżby czystość nie oznaczała jeszcze świętości i odwagi wyznawania?
28/03/24 Robert Wawrzeniecki OMI
Nasze życie codzienne jest pełne pocałunków, które ludzie sobie przekazują przy powitaniu czy pożegnaniu. Niektórzy, będący ze sobą bardzo blisko, całują w usta, inni w policzek, a wreszcie inna grupa całuje dłonie w szarmanckim geście. Tego gestu nie wstydzą się młodzi, ludzie w średnim wieku i starsi, nie wstydzą się kobiety i mężczyźni. To znak uczucia, jakie łączy ludzi ze sobą. Także liturgia pełna jest pocałunków, choć może czasem sobie tego nie uświadamiamy. Kapłan całuje ołtarz na początku i na końcu Eucharystii, stułę przed rozpoczęciem świętych czynności, sprawowania sakramentów. Kapłan lub diakon całują księgę Ewangelii po jej odczytaniu, całują Boże słowo. Pocałunkami obdarzamy relikwie Krzyża Świętego, świętych i błogosławionych.
28/03/24 ks. Jarosław Czyżewski
Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – centralne dni roku liturgicznego i najważniejszy czas dla naszej wiary. I choć przeżywać będziemy różne liturgie, to wszystkie one są jedną całością. Widać to doskonale w znaku krzyża. Rozpoczęliśmy nim Mszę Wieczerzy Pańskiej. Ale w tej Eucharystii nie będzie na końcu błogosławieństwa i znaku krzyża. Uczestnicząc jutro w Liturgii Męki Pańskiej ksiądz nie rozpocznie od znaku krzyża i także nim nie zakończy liturgii. Wreszcie – w Wigilię Paschalną – rozpoczniemy modlitwę bez znaku krzyża. On pojawi się dopiero na końcu, gdy wyjdziemy w paschalnej procesji, w czasie której ksiądz udzieli błogosławieństwa na cztery strony świata.