Wielki Czwartek

Kościół czerpie z Eucharystii „pełnię miłości i życia”

28/03/24
Warto uświadomić uczestnikom celebracji, że na miłość objawioną w Misterium Paschalnym i w Eucharystii człowiek, po ludzku patrząc, nie zasługuje. Mogą to obrazować słowa wypowiedziane przez św. Piotra: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Bóg jednak pierwszy wychodzi z inicjatywą. Przekazuje nam miłość jako bezinteresowny dar. Aby ją przyjąć, potrzeba pozwolić „umyć sobie nogi”, czyli wybrać postawę pokory i wyzbyć się samowystarczalności.
Liturgia Wielkiego Czwartku ukazuje prawdę, że Kościół czerpie z Eucharystii „pełnię miłości i życia”. Gest umywania uczniom nóg przez Jezusa jest dla Kościoła nie tylko znakiem łaski, ale staje się wzorem i właściwym programem jego życia. W ten sposób Kościół „przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają ich głosu” (Evangelii gaudium, nr 24).
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.