Wielki Piątek
Sugestie programowe

Kościół wspólnotą, która dostrzega „chwałę ukrytą w krzyżu”

29/03/24
Wspólnota wierzących, która celebruje liturgię Męki Pańskiej, zostaje uzdolniona i wezwana do bycia świadkiem nadziei – do dostrzegania „chwały ukrytej w krzyżu”. Jezus Chrystus, który wszedł w nieszczęścia człowieka i otchłań każdego cierpienia, przemienia jednocześnie te najbardziej bolesne miejsca, wyzwalając wierzących z mocy ciemności.
Daje zarazem pewność bycia miłowanym przez Ojca. Z tego doświadczenia rodzi się niezachwiana ufność i nadzieja, która pozwala podejmować codzienny krzyż, idąc za Mistrzem i powtarzając za Nim: „W ręce Twoje powierzam ducha mego”; „w Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Jak zauważa Franciszek, współcześnie „gorączkowe pragnienie osiągnięcia natychmiastowych wyników sprawia, że zaangażowani w duszpasterstwie nie znoszą łatwo poczucia jakichś sprzeczności, widocznej porażki, krytyki, krzyża” (Evangelii gaudium, nr 82).
Dlatego szczególnie w tym dniu „prosimy naszego Ojca, by złączył naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł zbawienia za życie świata.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.