Wielki Piątek

Obok Krzyża Chrystusa nie można przejść obojętnie

29/03/24
Śmierć Jezusa na drzewie krzyża, o której dziś słyszymy w relacji św. Jana (por. J 18,1–19,42) nie była jakimś przypadkiem, ale w pełni świadomie przyjętą wolą Ojca. Bóg podejmując krzyż wziął na siebie wszystko, wziął do końca, całkowicie zjednoczył się z człowiekiem i przez swoją śmierć na krzyż otworzył nam na nowo drogę do nieba, zamkniętą przez grzech pierwszych ludzi, przez brak zaufania słowu Boga, przez nieposłuszeństwo Jego woli.