Wielki Piątek
Sugestie słuchacza

Przepowiadanie, teologia i adoracja

29/03/24 Sławomir Zatwardnicki
Zazdroszczę kaznodziei i współczuję zarazem. Zazdroszczę, bo może zwiastować słowo w tym jednym z najważniejszych dni, kiedy gleba serca wiernych jest szczególnie spulchniona i gotowa na przyjęcie ziarna słowa. Współczuję, bo wielki ciężar odpowiedzialności spoczywa na głoszącym. Słowo przepowiadane w tych świętych dniach musi być najwyższej próby, gdyż będzie mocno rezonowało w sercach słuchaczy.