Wielki Piątek

Stać przy Jezusie

29/03/24 ks. Jarosław Czyżewski
Stać przy Jezusie. To możemy dziś zrobić. Zapomnieć o sobie. O nic nie prosić. Może nawet i nic nie mówić? Być przy Jezusie nie dla siebie, nie polecać Mu żadnych spraw. Być przy Jezusie dla Niego samego. Nie dlatego, że coś potrzebujemy, ale dlatego, że Go kochamy. Nie, by otrzymać dar, ale dla samego Dawcy. A On mówi z krzyża: „Pragnę”.