Wigilia Paschalna

Sugestie programowe
30/03/24
Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość (Evangelii gaudium, nr 1). Jak niewiasty miały pójść i ogłosić zmartwychwstanie Pana, podobnie i misją Kościoła jest ukazywanie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, a także życie duchem dziecięctwa otrzymanym na chrzcie świętym.
Sugestie słuchacza
30/03/24 Sławomir Zatwardnicki
Potrzebujemy wniknięcia w misterium. To nie jest takie proste jak oglądnięcie filmu. To może dokonywać się jedynie w osobistej relacji z Bogiem. Na to potrzeba czasu. Tajemnice Boże wzywają do adoracji, odsłaniają się jedynie przed tymi, którzy słuchają słów Pisma a zarazem otwarci są na tchnienie Ducha Świętego. Homilista niech postawi znak „stop” przed psychologizowaniem czy wzbudzaniem ulotnych uczuć.
Homilia do dorosłych
30/03/24 Robert Wawrzeniecki OMI
Prawdziwe przyjęcie łaski chrzcielnej i odnowienie jego przyrzeczeń, którego dziś w czasie tej liturgii dokonujemy, to wybór łaski Bożej wraz z nowym stylem życia, by narodzić się jako nowy człowiek, czyli wierzący nie tyle w Boga, ale wierzący Bogu. W ten sposób w naszym życiu wiary doświadczamy ziemi obiecanej w Jezusie Chrystusie.
Homilia do dorosłych
30/03/24 ks. Jarosław Czyżewski
Skąd się bierze ta radość? Nie stąd, że zostały wymazane dramatyczne wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Bóg jest Ojcem, nie czarodziejem. Ta radość wiąże się z nadzieją, że w tym wszystkim On jest i ma moc dać życie, tam, gdzie jest śmierć. Tylko Bóg jest w stanie na cmentarzu, w grobie mówić o życiu i nadziei.