Wigilia Paschalna
Sugestie słuchacza

Dobra Nowina niefilmowa

30/03/24 Sławomir Zatwardnicki
Potrzebujemy wniknięcia w misterium. To nie jest takie proste jak oglądnięcie filmu. To może dokonywać się jedynie w osobistej relacji z Bogiem. Na to potrzeba czasu. Tajemnice Boże wzywają do adoracji, odsłaniają się jedynie przed tymi, którzy słuchają słów Pisma a zarazem otwarci są na tchnienie Ducha Świętego. Homilista niech postawi znak „stop” przed psychologizowaniem czy wzbudzaniem ulotnych uczuć.