Wigilia Paschalna
Sugestie programowe

Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym

30/03/24
Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość (Evangelii gaudium, nr 1). Jak niewiasty miały pójść i ogłosić zmartwychwstanie Pana, podobnie i misją Kościoła jest ukazywanie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, a także życie duchem dziecięctwa otrzymanym na chrzcie świętym.
Ta święta noc ma siłę uświęcającą – „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Orędzie wielkanocne). Cały Kościół ma postępować w tym nowy życiu – życiu dla Boga – by nie być już w niewoli grzechu. Miejscem kontynuowania tej Paschy jest nie tylko celebracja liturgiczna, ale również Galilea, czyli codzienne życie uczniów, rzeczywistość ich powołania i pracy. Świadkowie „Wielkiej Nocy” rozumieją, że ich dusza żyje dzięki Jezusowi. Nie muszą już marnować sił i wydawać swego życia na to, co nie nasyci, co nie jest prawdziwym życiem.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.