Zmartwychwstanie Pańskie

Boże, spraw, abyśmy zostali odnowieni przez Ducha

31/03/24
Owocem spotkania ze Zmartwychwstałym ma być przemiana życia. Skoro, zgodnie ze słowami św. Pawła, „przaśni jesteśmy” (1 Kor 5,7), to naszym zadaniem jest porzucenie „starego kwasu” i naśladowanie Pana. Homilista może odnieść się do postawy Marii Magdaleny i uczniów, którzy doświadczyli pustki grobowca.
Ona „zmusza” do działania. Lęk i zamknięcie muszą ustąpić miejsca biegowi, który tak naprawdę zakończy się dopiero w momencie śmierci Apostołów. Tak się stało w przypadku pierwszych świadków zmartwychwstania i tak ma się stać z uczestnikami liturgii. Warto zaznaczyć, że ten bieg jest we wspólnocie (Piotr i Jan) i do wspólnoty (uczniowie przebywający w zamknięciu). Dlatego można to odczytać jako zachętę do dialogu, wzajemnego słuchania i rozeznawania, a więc synodalnych zasad „podążania razem” jako sposobów budowania wspólnoty Kościoła. Nakaz „szukania tego, co w górze” (Kol 3,1) nie odrywa wiernych od tego świata. Wierzący nie należą do tego świata, ale dalej w nim są.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.