Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do młodzieży

Entuzjazm wiary

31/03/24 ks. Jacek Zjawin
W takich emocjach i z tymi pytaniami w głowie apostołowie Piotr i Jan wchodzą do pustego grobu Jezusa i wtedy wszystko staje się jasne. Grób nie jest zupełnie pusty. Ewangelista Jan, naoczny świadek, zapisał, że zobaczyli tam leżące płótna i chustę, która była wcześniej na Jego głowie.