Zmartwychwstanie Pańskie

Słowo Boże czytane u źródeł

31/03/24 Paweł Trzopek OP
Komentarz do czytań niedzielnych