Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Zanieść życie

31/03/24 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Uwierzyliśmy, że On powstał z martwych i ta wiara kompletnie zmieniła perspektywę życia każdego z nas. Ale co z tymi, którzy, jeszcze pozostają „martwi”, którzy nie usłyszeli albo nie uwierzyli? Oto zasadnicze pytanie, jakie powinno się zrodzić dzisiaj w naszych sercach, nawet jeśli jest to, jak owa przysłowiowa łyżka dziegciu do beczki wielkanocnego miodu.