Apostolstwo modlitwy

01/03/24
Intencja ogólna na marzec: Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.
01/04/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na kwiecień: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.