Apostolstwo modlitwy

Druga w stworzeniu, pierwsza w zbawieniu (kwiecień)

01/04/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na kwiecień: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.