Apostolstwo modlitwy

Współcześni Męczennicy (marzec)

01/03/24
Intencja ogólna na marzec: Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.