Godzina święta

Zbawienie przyszło przez krzyż (marzec)

07/03/24 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca (7 marca) lub w innym dniu marca. Proponowane teksty nawiązują do tematu męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, rozważanych podczas wielkopostnych nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.