Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
01/03/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
en kamień węgielny wcale nie musi być wielki, tak jak kiedyś, gdy faktycznie jakiś duży głaz stanowił podporę budującego się gmachu. W starych budynkach można jeszcze takie głazy zobaczyć u węgła, w rogu ścian. Obraz kamienia węgielnego jest nam bardziej znany z telewizji, prasy, z opowiadań.
Homilia do dzieci
01/03/24 Danuta Szelejewska
Czyny niegodne człowieka spotkać można zawsze i wszędzie. Przypatrując się postaci biblijnego patriarchy Józefa, łatwo można dostrzec niesprawiedliwe postępowanie zazdrosnych braci, którzy podczas wypasania owiec, baranów i wołów na pastwiskach położonych daleko od domu, „sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu” (Rdz 37,28).
Homilia do dorosłych
05/04/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Rozmyślamy na ten temat teraz, gdy jesteśmy umocnieni darem zmartwychwstania Pana. Owszem, nie każdemu z nas dane jest być nad jeziorem, ale przecież tak naprawdę każdy z nas jest razem z uczniami nad brzegiem tamtego jeziora.
Homilia do dzieci
05/04/24 Danuta Szelejewska
Prawdą jest, że Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata, które – przekazywane z pokolenia na pokolenie – również dzisiaj niczego nie straciło ze swej aktualności. Człowiek autentycznie wierzący nie ma żadnych wątpliwości. Chociaż nie da się tego całkowicie udowodnić, opisane w Piśmie Świętym wydarzenia mówią same za siebie.