Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Nad jeziorem (5 IV)

05/04/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Rozmyślamy na ten temat teraz, gdy jesteśmy umocnieni darem zmartwychwstania Pana. Owszem, nie każdemu z nas dane jest być nad jeziorem, ale przecież tak naprawdę każdy z nas jest razem z uczniami nad brzegiem tamtego jeziora.