Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Odważne wyznawanie wiary (5 IV)

05/04/24 Danuta Szelejewska
Prawdą jest, że Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata, które – przekazywane z pokolenia na pokolenie – również dzisiaj niczego nie straciło ze swej aktualności. Człowiek autentycznie wierzący nie ma żadnych wątpliwości. Chociaż nie da się tego całkowicie udowodnić, opisane w Piśmie Świętym wydarzenia mówią same za siebie.