Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Postawa ucznia Chrystusa (1 III)

01/03/24 Danuta Szelejewska
Czyny niegodne człowieka spotkać można zawsze i wszędzie. Przypatrując się postaci biblijnego patriarchy Józefa, łatwo można dostrzec niesprawiedliwe postępowanie zazdrosnych braci, którzy podczas wypasania owiec, baranów i wołów na pastwiskach położonych daleko od domu, „sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu” (Rdz 37,28).