Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Symboliczny kamień (1 III)

01/03/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
en kamień węgielny wcale nie musi być wielki, tak jak kiedyś, gdy faktycznie jakiś duży głaz stanowił podporę budującego się gmachu. W starych budynkach można jeszcze takie głazy zobaczyć u węgła, w rogu ścian. Obraz kamienia węgielnego jest nam bardziej znany z telewizji, prasy, z opowiadań.