Słuchając Franciszka

01/03/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
W homiliach, które wygłasza papież Franciszek w Środę Popielcową rozpoczynającą Wielki Post zawsze znajduje się przypomnienie o trzech filarach pobożności: modlitwie, jałmużnie i poście. Mają one pobudzić w nas trzy dobre pragnienia: pragnienie milczenia, pragnienie bliskości i pragnienie radości. Tak uczy Jezus, gdy przestrzega uczniów, żeby uczynków nie wykonywali przed ludźmi po to, aby ich widzieli (por. Mt 6,1–17).
01/04/24
Powiedzieć o Augustynie z Hippony, że jego życie, do momentu spotkania Boga w żywym Słowie głoszonym przez biskupa Mediolanu, Ambrożego, było poddane namiętnościom i marnościom to nic nie powiedzieć. Opisuje dzieje duszy w niezwykłym, osobistym świadectwie. Jego Wyznania napisane na przełomie IV i V w. należą do światowej klasyki literatury. Tematem pierwszej części jest historia interwencji Boga w życiu Augustyna prowadząca do jego nawrócenia. Późniejszy biskup, teolog, jeden z czterech wielkich Ojców Kościoła, spróbował zebrać, jak sam pisze: „wszelkie Boże zachęty, wszystkie groźby i pociechy, i wskazówki” (Wyznania, XI 2).