Słuchając Franciszka

Ojciec, który widzi w ukryciu! (marzec)

01/03/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
W homiliach, które wygłasza papież Franciszek w Środę Popielcową rozpoczynającą Wielki Post zawsze znajduje się przypomnienie o trzech filarach pobożności: modlitwie, jałmużnie i poście. Mają one pobudzić w nas trzy dobre pragnienia: pragnienie milczenia, pragnienie bliskości i pragnienie radości. Tak uczy Jezus, gdy przestrzega uczniów, żeby uczynków nie wykonywali przed ludźmi po to, aby ich widzieli (por. Mt 6,1–17).