Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/03/24 ks. Franciszek Zawadzki
Jak rozumieć tę rolę Maryi? Możemy wskazać na kilka istotnych elementów: Maryja, poprzez Boże macierzyństwo, pozostawała w szczególnej bliskości z Bogiem. To najbardziej istotna cecha charakterystyczna świętości. To Bóg zbawia.
01/04/24 ks. Franciszek Zawadzki
W starożytnej teologii często opisywano Chrystusa jako Nowego Adama, który przez wcielenie i dzieło odkupienia człowieka staje się początkiem Nowego Stworzenia i Nowej Ludzkości. W tym kontekście określano także Maryję jako Nową Ewę.